Supervisie

Supervisie
Supervisie is een begeleidingsvorm voor professionals. Het is een persoonlijke vorm van leren, waarin jij (de supervisant) als professional centraal staat. De supervisor helpt de supervisant om inzicht te krijgen in het eigen professionele handelen en te zoeken naar handelingsalternatieven. Supervisie is onder andere geschikt voor professionals in een mensgericht beroep die:

  • Kritisch naar hun functioneren willen kijken
  • Zich verder willen bekwamen in hun beroep, door meer zicht te krijgen op persoonlijk functioneren.
  • Die vastlopen in de uitvoering van hun werk en dat willen veranderen.
  • Voor een nieuwe uitdaging in hun werk staan.
  • Meer zicht willen verwerven in hun denken, voelen, willen en handelen in de uitoefening van hun beroep.
  • Hierdoor inzicht te krijgen in hun werkgedrag en bereid zijn te experimenteren met een vernieuwende/andere houding in het werk.

Werkwijze
Supervisie bestaat uit een reeks van 10 tot 15 bijeenkomsten, die om de 2 a 3 weken plaatsvinden. Een individuele bijeenkomst duurt één uur. Het supervisietraject bestaat uit een start, een midden en een einde. Iedere bijeenkomst wordt een actuele werksituatie op methodische wijze besproken. Hierin wordt gekeken naar het persoonlijke leerproces van de supervisant. Vooraf aan de zitting wordt deze werksituatie aangeleverd, samen met een reflectieverslag over het geleerde in de vorige bijeenkomst. In supervisie ontdekt je welke invloeden er spelen op jouw werkhouding. Hierbij zal je inzicht vergroten op verschillende terreinen:

  • Integratie van je denken, voelen en handelen
  • Vanuit welke motivatie, norm, waarde, overtuiging handel je
  • Je zult valkuilen eerder leren herkennen en hier bewust(er) mee omgaan
  • Je zult je kwaliteiten nog beter leren inzetten in je werk

Supervisie is een krachtige begeleidingsvorm waarbij jij als persoon centraal staat in jouw ontwikkeling.

Gestalttheorie als uitgangspunt in de begeleiding
Als toevoeging op de omschrijving bij supervisie staan de uitgangspunten van de Gestalt centraal. Het contact met jou en je omgeving heeft een grote rol binnen de supervisie. Er wordt veel gewerkt in het hier en nu en het opdoen van nieuwe ervaringen binnen de supervisie. Door stil te staan bij jouw patronen, jouw manier van leven, ontdek je gedurende de supervisie wat wel en niet helpend voor jou is als professional en wat nodig is om anders met je problemen om te gaan en zo steeds meer in je kracht te staan in je omgeving.
Leersupervisie
Leersupervisie wordt gegeven aan SIO’s (supervisoren in opleiding). Om te kunnen voldoen aan de eisen van de LVSC moet een SIO in jaar 1 en 2 van zijn opleiding leersupervisie ontvangen van een bij de LVSC geregistreerde leersupervisor. Vanuit diverse invalshoeken en ervaringen bieden wij vanuit Caritas Netwerk leersupervisie aan.
Intervisie
Intervisie wordt gegeven aan groepen professionals. Dit kan in het kader van een opleiding maar ook vanuit je werksituatie. Waar je bij supervisie jezelf als uitgangspunt neemt (jij kijkt naar wat jij anders kunt doen) kijk je bij intervisie met de groep naar de diverse mogelijkheden die er in verschillende situaties zijn en kijkt wat daar anders in zou kunnen. In een klein groepje van 3 tot maximaal 8 personen stimuleren wij op creatieve wijze jullie leerproces. Dit kan zowel bij ons in de praktijk als op locatie.
NEEM CONTACT OP

Coaching

Coaching professionals
Bij coaching werken we aan vooraf geplande concrete doelen, waar jij verbetering in wilt zien. Deze trajecten kunnen heel kort zijn, maar ook verspreid over langere tijd plaatsvinden. In de coaching maken we gebruik van verschillende methodieken, die we ons eigen hebben gemaakt door onze verschillende opleidingen en werkervaringen. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij jouw leerbehoefte en leerstijl. Als de coaching in opdracht van een werkgever gebeurt dan overleggen we samen met de werkgever en de coachee over de doelen.
Coaching in een privésituatie:
Soms kun je net even dat kleine zetje gebruiken om ergens (op een andere manier) mee om te gaan. Meestal bestaat coaching in een privésituatie uit een kleiner aantal sessies of meerdere sessies verspreidt over langere tijd. Samen werken we aan de gewenste doelen op een wijze die bij jou past. Coaching in een privésituatie is niet direct gericht op de oorzaak van het probleem (duikvlucht in het verleden) maar samen oplossingsgericht zoeken naar helpende alternatieven.
NEEM CONTACT OP

Therapie

Speltherapie
Speltherapie is een vorm van therapie waarin vanuit een cliëntcentered grondhouding wordt gewerkt met beeldcommunicatie. Waar het oorspronkelijk ontwikkeld is voor jonge kinderen zetten wij de kracht van beeldcommunicatie in bij jongeren en volwassenen. Deze (vaak creatieve en visueel ingestelde) vorm van therapie sluit goed aan bij mensen die niet ‘alleen maar’ willen praten maar vooral willen doen. Door middel van spelbeelden te bespreken, door het doen van oefeningen en veel communiceren via beeld werk je op een voor jou aansprekende manier aan je doelen.

Sporttherapie
Voor sporttherapie gelden dezelfde uitgangspunten als bij speltherapie. Alleen wordt de speltherapie niet gegeven in de spelkamer (praktijkruimte) maar wordt de therapie gegeven in de sportschool (in sommige gevallen ook in de buitenlucht). Tijdens het sporten worden patronen zichtbaar waar je in je dagelijks leven tegen aanloopt. Op ontspannen wijze kunnen we deze vertaalslag (van sportschool naar jouw dagelijks leven) bespreken tijdens een heerlijke cappuccino (wat anders mag natuurlijk ook). Een ontspannen, laagdrempelige en vermoeiende manier.

Psychosociale therapie
Psychosociale therapie is voor iedereen, die vastloopt in het leven. Dit kan zijn dat je tegen bepaalde dingen aan blijft lopen zoals angsten, onzekerheid of problemen in je werk of relaties. Dit kan individueel, samen met je partner (relatietherapie) of met je gezin (gezinstherapie).

Het is dan helpend om inzicht te krijgen in je eigen leven, om van overleven weer te gaan naar leven. Om van stress naar ontspanning te komen, om van rennen naar stilstaan te gaan. Om van wegstoppen van je problemen naar accepteren en aangaan van je problemen te gaan. Kortom om weer meer in het leven zelf te kunnen staan, en te zijn wie je bent en wilt zijn.

 Vanuit een bij jou passende methodiek werken we aan het herkennen van niet helpende patronen en leer je nieuwe helpende patronen te ontwikkelen.

NEEM CONTACT OP

Begeleiding en behandeling

Vanuit onze praktijk hebben we een contract met jeugdfoodvalley. Op diverse aansprekende manieren kunnen wij jongeren begeleiden en behandelen. Onze insteek hierbij is krachtgericht werken (versterken wat al goed gaat) en helpen anders om te gaan met de dingen de moeilijk zijn. Dit doen we op een voor de jongere aansprekende manier. We zijn ervan overtuigd dat er al genoeg moeilijke situaties zijn in het leven van de jongeren. Het accent ligt op doen! Dit zijn voor de jongeren aansprekende activiteiten die we dan gebruiken om een transfer te maken naar het dagelijks leven van de jongeren. Doordat dit op vaak ontspannen wijze gebeurt merken we dat de jongeren open staan en met plezier aan zichzelf werken.

We werken vanuit de productcode 45A04.

NEEM CONTACT OP

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?

NEEM CONTACT OP