Praktische informatie

Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan het volgen van een begeleidingstraject wordt met de cliënt en of verwijzer een oriënterend, informatief intakegesprek gehouden. Dit gesprek kan telefonisch plaatsvinden, maar gebeurt veelal in de eerste ontmoeting zelf. In dit gesprek kun jij kijken of je een klik voelt met ons. Wij zullen (samen met jou) kijken welke begeleiding aansluit op de vraag , die je hebt.

Overeenkomst
Afhankelijk van welke begeleiding  je kiest, zal er wel of geen begeleidingsovereenkomst ondertekend worden. Bij Jeugdzorg Foodvalley trajecten en opleidingstrajecten is dit niet nodig, bij overige trajecten wordt een overeenkomst opgesteld. In overleg kan een overeenkomst door beide partijen ten allen tijde worden ontbonden, bij voorkeur na een laatste evaluatie.

Duur van het begeleidingstraject
De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag. Tijdens het traject zal steeds worden geëvalueerd of de gesprekken helpend zijn en of de juiste koers wordt gevaren.

Begeleidingstraject vanuit een opleiding
In het kader van een opleiding staat de duur van het traject vooraf al vast.

Begeleidingstraject in opdracht van een werkgever
In opdracht met je werkgever wordt vooraf afgestemd hoe lang het begeleidingstraject zal duren en op welke wijze besloten wordt tot eventuele verlenging.

Overige begeleidingstrajecten
Voor alle overige vormen van begeleiding en hulpverlening maken wij met jou (of met jou en je verwijzer) afspraken. Afhankelijk van de vraag, kijken we wat passend is. Elk traject is anders, soms zijn 2 tot 3 gesprekken voldoende. Vaker zien we dat meerdere gesprekken nodig is. Bij uitval van school is het mogelijk om meerdere momenten per week te komen.

Afronding
Aan het eind van elk begeleidingstraject ronden wij graag af met een evaluatie. Hierbij kunnen verwijzende instanties of belangrijke anderen voor jou aanwezig zijn.

Tarieven

Wij werken met verschillende tarieven. Deze zijn onderaan deze pagina te vinden en worden bepaald door welke begeleiding je wilt. Afhankelijk van de begeleiding, die je afneemt, factureren we rechtstreeks naar jou of naar een organisatie of werkgever.

Begeleiding die, via het sociaal team of CJG  is ingezet, factureren wij rechtstreeks naar Jeugdzorg Foodvalley.

Begeleiding in het kader van een opleiding, zoals bij (leer)supervisie en intervisie, wordt de factuur rechtstreeks naar de opleiding gestuurd. Ditzelfde geldt voor een intervisie, supervisie of een coaching traject in opdracht van je werkgever. Wij sturen (in overleg) de factuur rechtstreeks naar de organisatie, waar je werkzaam voor bent.

Begeleiding in de vorm van therapie, factureren we rechtstreeks naar jou. Afhankelijk van welke therapie je afneemt, is het soms mogelijk via je aanvullende verzekering een deel vergoed te krijgen. Dit kun je zelf checken bij jouw zorgverzekeraar. Marco is aangesloten bij de NVVS en Marieke bij de NVAGT. Beiden zijn we aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. Kijk op de website Zorgwijzer.nl of je verzekering de therapie vergoed.

Voor alle begeleidingsafspraken geldt dat afspraken, die niet 48 uur van tevoren zijn afgezegd, in rekening worden gebracht.

AGB code
Voor uw zorgverzekeraar zijn onze AGB codes van belang. Onze persoonlijke AGB-code en de AGB-code van onze praktijk staan vermeld op de factuur.

KVK- en btw-nummer
Deze registratiegegevens staan vermeldt op de factuur.

Registratiepunten

SKJ registratie
Voor je SKJ registratie kun je bij ons intervisie of supervisie begeleiding krijgen. Het is voor je SKJ registratie belangrijk om een erkende supervisor te kiezen, die verbonden is aan de LVSC. Wij zijn beiden als supervisor bij deze beroepsvereniging geregistreerd.

Herregistratie als therapeut
Voor herregistratie als therapeut (speltherapeut, muziektherapeut, psychomotore therapeut etc) kun je bij ons intervisie en supervisie begeleiding krijgen. Voor herregistratie is het belangrijk om voor een erkende supervisor te kiezen, die verbonden is aan de LVSC.

Registratie-eisen om supervisor te worden
Marieke is bij de LVSC ook als leersupervisor geregistreerd. In het kader van je opleiding tot supervisor, kun je bij haar leersupervisie volgen. De eisen tot registratie bij de LVSC als supervisor zijn de volgende; twee met goed gevolg afgesloten reeksen leersupervisie, de eerste van minimaal 15 zittingen, de tweede eventueel 12, die in een frequentie van (in principe) eenmaal per twee weken plaatsvinden. Per bijeenkomst geldt als minimale tijdsduur: één uur voor individuele supervisie, anderhalf uur voor een triade en twee uur voor een groepssupervisie van drie leersupervisanten. De reeksen moeten gegeven zijn door twee verschillende LVSC-geregistreerde leersupervisoren.

Verklaring tbv registratie
Iedere beroepsvereniging hanteert zijn eigen formulieren. De supervisant of intervisant dient hier zelf zorg voor te dragen. Wij zullen ze vervolgens ondertekenen.

Privacy , klachten en geschillen

Privacy

Als praktijk willen we zorgvuldig met informatie omgaan. Wij zijn verbonden aan beroepsverenigingen, die beroepscodes hanteren. We vallen beide onder de beroepscode van de RBCZ. Marco valt onder de ethische code van de NVVS. Marieke valt ook onder de ethische code van de NVAGT.

Bij het geven van gestalttherapie is de therapeut verplicht om aan dossiervorming te doen vanuit de WGBO wet. Een dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie en moet 15 jaar bewaard worden, tenzij er een verzoek tot vernietiging is van de cliënt. We doen ons best om je privacy te waarborgen. We hebben als enige toegang tot je dossier en we hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Tenzij toestemming wordt gegeven, wordt informatie aan derden niet verstrekt.

Voor de financiële administratie moeten wij op de factuur gegevens vermelden, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd. De gegevens, die gevraagd worden, zijn nodig voor u om te kunnen declareren. Bij Jeugd FoodValley worden weer andere gegevens gevraagd. De gegevens, die worden gevraagd ,zijn nodig voor ons om te kunnen declareren.

Klachten en geschillen
Indien je een klacht hebt over de begeleiding die is geleverd, horen we dat graag terug. We nemen jouw klacht serieus en proberen om samen met jou tot een goede oplossing te komen.

Mocht dit niet lukken, kun je afhankelijk van de begeleiding, die we je bieden, je klacht bekend maken aan een klachtenfunctionaris. Dit is gratis en je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Als blijkt dat de klacht, die je samen met de klachtenfunctionaris onvoldoende opgelost blijkt te zijn of onvrede oplevert, dan kunt je contact opnemen met de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. We zijn beiden aangesloten bij de SCAG. Wij zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen; de NVVS, NVAGT, LVSC. Beiden staan we ingeschreven in het RBCZ-register. Registertherapeut BCZ is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht.

Iedere persoon, die wij begeleiden, is te allen tijde, zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen keuzes, beslissingen en gedrag en voor de gevolgen hiervan.

Supervisie

€90,- per uur

Leersupervisie

€110,- per uur

Intervisie

€90,- per uur

Speltherapie

€80,- per uur

Gestalttherapie

€80,- per uur

Relatie- en gezinstherapie

€110,- per uur

Coaching

€80,- per uur

JFV begeleiding en behandeling

Code 45a04

Meer Informatie Over Onze Tarieven?

NEEM CONTACT OP