Project omschrijving

Coaching

Coaching professionals
Bij coaching werken we aan vooraf geplande concrete doelen, waar jij verbetering in wilt zien. Deze trajecten kunnen heel kort zijn, maar ook verspreid over langere tijd plaatsvinden. In de coaching maken we gebruik van verschillende methodieken, die we ons eigen hebben gemaakt door onze verschillende opleidingen en werkervaringen. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij jouw leerbehoefte en leerstijl. Als de coaching in opdracht van een werkgever gebeurt dan overleggen we samen met de werkgever en de coachee over de doelen. Indien nodig en vooraf afgesproken geven we een terugkoppeling in een eindevaluatie.

Coaching in een privésituatie
Soms kun je net even dat kleine zetje gebruiken om ergens (op een andere manier) mee om te gaan. Meestal bestaat coaching in een privésituatie uit een kleiner aantal sessies of meerdere sessies verspreidt over langere tijd. Samen werken we aan de gewenste doelen op een wijze die bij jou past. Coaching in een privésituatie is niet direct gericht op de oorzaak van het probleem (duikvlucht in het verleden) maar samen oplossingsgericht zoeken naar helpende alternatieven.

NEEM CONTACT OP

Heb je vragen?

NEEM CONTACT OP