Project omschrijving

Supervisie

Supervisie
Supervisie is een begeleidingsvorm voor professionals. Het is een persoonlijke vorm van leren, waarin jij als professional centraal staat. De supervisor helpt de supervisant om inzicht te krijgen in het eigen professionele handelen en te zoeken naar handelingsalternatieven, waarbij congruentie plaatsvindt tussen hoofd, hart en handelen. Supervisie is onder andere geschikt voor professionals in een mensgericht beroep die:

  • Zich verder willen bekwamen in hun beroep, door meer zicht te krijgen op persoonlijk functioneren.
  • Die vastlopen in de uitvoering van hun werk en dat willen veranderen.
  • Of meer balans willen krijgen tussen prive en werk.
  • Voor een nieuwe uitdaging in hun werk staan.
  • Meer zicht willen verwerven in hun denken, voelen, willen en handelen in de uitoefening van hun beroep.
  • Hierdoor inzicht te krijgen in hun werkgedrag en bereid zijn te experimenteren met een vernieuwende/andere houding in het werk.

Supervisie bestaat uit een reeks van 10 tot 15 bijeenkomsten, die om de 2 a 3 weken plaatsvinden. Een individuele bijeenkomst duurt één uur. Het is ook mogelijk om supervisie in een triade (1,5 uur) of in een groep (2,5 uur) te doen. Iedere bijeenkomst wordt een actuele werksituatie op methodische wijze besproken. Hierin wordt gekeken naar het persoonlijke leerproces van de supervisant. Vooraf aan de zitting wordt deze werksituatie aangeleverd, samen met een reflectieverslag over het geleerde in de vorige bijeenkomst.

Voor supervisanten met een SKJ-registratie levert het doorlopen van een supervisietraject  bij ons punten op voor een (her)registratie bij het SKJ. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven. Voor vaktherapeuten geregistreerd bij de FVB levert een supervisietraject van 12 bijeenkomsten van een uur, 48 punten op. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven.

Leersupervisie
Leersupervisie wordt gegeven aan SIO’s (supervisoren in opleiding). In leersupervisie ontdek en ontwikkel je je eigen leerproces. Theorie, nieuwe vaardigheden, eigen stijl, eigen stijl persoonlijke thema’s komen aanbod in leersupervisie. Het doel van leersupervisie is om de beroepscompetenties van de supervisor te ontwikkelen op supervisorische wijze, waarbij steeds het accent ligt op wie jij bent en wat maakt dat jij handelt zoals je handelt.

Dit stil staan bij je denken, je voelen, stil staan bij wat jij wilt, helpt om verbinding te maken met je hoofd, hart en handen om zo te komen tot een beter functioneren als professional en als persoon.

De supervisiemethodiek staat in leersupervisie centraal. Daarnaast maken we graag gebruik van diverse invalshoeken vanuit de transactionele analyse, de positieve psychologie, het oplossingsgerichte werken, de gestaltmethodiek en de ervaringsgerichte methodiek.

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de LVSC moet een SIO in jaar 1 en 2 van zijn opleiding leersupervisie ontvangen bij een LVSC geregistreerde leersupervisor. Leersupervisie wordt meestal gegeven in een groep van 3 supervisanten. Het is ook mogelijk om leersupervisie individueel of in een triade te doen. De leersupervisie bestaat uit 15 bijeenkomsten

Intervisie
Intervisie wordt gegeven aan groepen professionals, die gelijken van elkaar zijn. Dit kan in het kader van een opleiding maar ook met collega’s vanuit dezelfde organisatie.

Intervisie is een werkvorm die gebruik maakt van de deskundigheid van de deelnemers. Tijdens intervisie doe je een beroep op je collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie (of binnen de opleiding) wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Op het niveau van de organisatie is intervisie een krachtig instrument voor het verbeteren van teams en het deskundigheidsniveau in de organisatie. De deelnemers ontwikkelen door het deelnemen aan intervisie; persoonlijke deskundigheidsbevordering, bewustwording van eigen invloed en eigen positie, zowel ondersteuning als inspiratie van collega’s.

Een intervisiegroep heeft 3-6 deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. De deelnemers hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar er mag geen sprake zijn van een gezagsrelatie.

De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in. Onderling wordt hulp aangeboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. De intervisor biedt diverse intervisiemethoden aan, waarbij de intervisanten kunnen aangeven welke bij hen aansluit. In overleg wordt bepaald hoeveel bijeenkomsten wenselijk zijn.

Intervisie bij Caritas Netwerk is een geregistreerde intervisie en kan je voor het SKJregister punten opleveren. Het SKJ geeft hierbij wel voorwaarden aan. Wij bieden maatwerk voor jou of je organisatie. De intervisie kan zo wel bij ons in de praktijk als op locatie plaatsvinden. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven.

NEEM CONTACT OP

Heb je vragen?

NEEM CONTACT OP