Project omschrijving

Hulpverlening

Speltherapie
Speltherapie is een vorm van therapie waarin vanuit een cliëntcentered grondhouding wordt gewerkt met beeldcommunicatie. Waar het oorspronkelijk ontwikkeld is voor jonge kinderen zetten wij de kracht van beeldcommunicatie in bij jongeren en volwassenen. Speltherapie kan voor veel mensen worden ingezet, vaak die je dat het goed werkt voor mensen met traumatische ervaringen, emotionele problemen en/of sociale problemen.

Deze (vaak creatieve en visueel ingestelde) vorm van therapie sluit goed aan bij mensen die niet ‘alleen maar’ willen praten maar vooral willen doen. Door het doen van oefeningen en door het neerzetten van spelbeelden, en deze bespreken, werk je op een aansprekende manier, die bij jou aansluit, aan je doelen om tot ontwikkeling te komen

Psychosociale therapie

Afhankelijk van je vraag en van de oorzaak, geven wij individuele therapie, gestalt therapie of therapie samen met je partner (relatietherapie) of met je gezin (gezinstherapie).

Individuele therapie
Individuele therapie is voor iedereen, die vastloopt in het leven. Geen mens maakt alleen de leuke, plezierige kanten van het leven mee. Soms blijf je aanlopen tegen angsten, onzekerheid of problemen in je werk of relaties.

Soms kunnen heftige gebeurtenissen zoveel impact op je leven hebben, dat ondanks wilskracht, ondanks ontwijken, ze toch je leven gaan bepalen.  Op zo’n moment is het helpend om inzicht te krijgen, nieuwe ervaringen op te doen zodat je op een andere manier kan omgaan met wie jij bent of hetgeen jij hebt meegemaakt.

Gestalt therapie
In gestalt therapie wordt veel gewerkt in het hier en nu en het opdoen van nieuwe ervaringen binnen de therapie. Door stil te staan bij jouw patronen, jouw manier van leven, ontdek je gedurende de therapie wat wel en niet helpend voor jou is en wat nodig is om anders met je problemen om te gaan om zo steeds meer jezelf te worden (in relatie tot je omgeving).

De therapeut helpt je om meet bewust te worden van wat je voelt, van wat je lichaam aangeeft. In plaats van je gevoel te negeren, wordt dat wat je ervaart juist naar de voorgrond gebracht.

Relatietherapie
Elke relatie kent zijn ups en downs, dit hoort bij een relatie. Wanneer conflicten, ontevreden gevoelens, onbegrip, eenzaamheid blijven terugkomen binnen de relatie, is het goed om te kijken wat jullie verder kan helpen. Vaak is het makkelijker om naar de ander te wijzen. In een relatie hebben beiden een aandeel, hier wordt dan ook in de gesprekken bij stil gestaan. Soms kan je al jaren lopen met een gevoel dat het niet lekker gaat, soms kan een ingrijpende gebeurtenis je relatie op zijn kop zetten.

Binnen een relatie nemen partners ieder hun eigen plek in. Ze zijn beide autonoom en beide in verbinding met elkaar. Hoe blijf je trouw aan jezelf en hoe blijf je in verbinding met de ander? In relatietherapie kijken we met elkaar hoe jullie met elkaar en met jezelf omgaan, kijken we naar de manier waarop jullie communiceren en wat onderliggende oorzaken, emoties en  pijnpunten kunnen zijn.

Gezinstherapie
Gezinstherapie kan goed zijn voor mensen die als gezin ervaren dat ze er niet uitkomen, maar ook voor mensen die, een individueel probleem hebben, maar wel deel uit maken van een gezin(systeem). Juist omdat een gezin soms de oorzaak kan zijn van de klachten of problemen. Het gezin kan soms de problemen in stand houden, maar nog belangrijker en mooier; het gezin ook vaak (deel van) de oplossing worden.

Vaak zien we dat ‘ live events’ zoals; overlijden, ziekte, scheiding, geboorte, verandering van baan, invloed hebben op iemand individueel en tegelijkertijd op het gezin. Als bijvoorbeeld een gezinslid ziek is, heeft dat niet alleen gevolgen voor degene zelf, maar voor het hele gezin. Wat betekent de ziekte voor ieder gezinslid persoonlijk en hoe kun je als gezin elkaar hierin tot steun zijn?

Ook kan een verschil in visie op normen en waarden, of jongeren die zich willen losmaken van thuis, of een gezinslid met diagnose, voor veel spanningen en problemen in een gezin zorgen. Het kan zijn dat je hier (met hulp van vrienden of familie) toch niet uitkomt. Ook dan is het belangrijk om te ontdekken wat dit voor ieder gezinslid persoonlijk betekent en wat dit betekent voor het hele gezin.

Begeleiding en behandeling

Jongeren
Wij bieden begeleiding en behandeling aan jongeren, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In onze praktijk komen veel jongeren, die thuis vastlopen en/of op school.

Het kan zijn dat de jongeren zelf een diagnose heeft, zoals ADHD, ODD, ASS, depressie. Ook kan het zijn dat iemand in de nabije omgeving, zoals een ouder of broertje of zusje, een diagnose heeft, en de jongere hier moeilijk mee om kan gaan.

Andere oorzaken van vastlopen kunnen heftige gebeurtenissen in iemands leven zijn; een verhuizing, een ongeluk, ziekte en daardoor niet alles meer kunnen doen, wat je zou willen. Ook kan het zijn dat er iets met iemand in je omgeving (is) gebeurd. Bijvoorbeeld ouders die scheiden, een naaste, die ernstig ziek is, of is komen te overlijden.

Verwijzing Sociaal Team en CJG
Vanuit onze praktijk hebben we een contract met jeugdfoodvalley. Dit maakt het voor sociale teams en CJG’s uit de regio mogelijk om direct naar ons door te verwijzen.

NEEM CONTACT OP

Heb je vragen?

NEEM CONTACT OP